Zondagsmis op YouTube

Wij zenden de HH.Missen van de zondag uit op YouTube. Door op de naam van de betreffende viering te klikken, kunt u direct naar de betreffende uitzending gaan.

H.Mis zondag 28 november 2021: eerste zondag van de Advent

Wanneer er een nieuwe opname is, wordt deze hier op onze website aangegeven. Indien u zich bij YouTube gratis abonneert op ons kanaal (Pancratiuskerk Mesch Live), ontvangt u automatisch een bericht bij een nieuwe uitzending.


Kinderwoorddienst

Na een lange pauze vanwege Covid-19 zijn er weer Kinderwoorddiensten. De eerst volgende keer dat er weer een kinderwoorddienst tijdens de H. Mis voor de kinderen van de basisschoolleeftijd wordt gehouden, is op zaterdag 4 december om 19.00 uur.
Aan het begin van de mis gaan de kinderen met Mevr. Jos Schuijren-Timmermans naar de pastorie, waar zij het evangelie op kinderniveau zal uitleggen en bespreken met de kinderen. Voor de voorbede komen de kinderen terug en volgen de dienst van de eucharistie bij hun ouders in de bank mee.
Ouders met kinderen: van harte welkom.


Aanscherping Coronaregels

Vanaf woensdag 10 november zijn mondkapjes in de kerk weer verplicht bij binnenkomst in de kerk tot de viering begint, bij verplaatsingen tijdens de viering en bij het verlaten van de kerk na afloop van de viering.
U dient zelf een mondkapje mee te nemen.
De bisschoppen hebben aangegeven dat meer maatregelen kunnen volgen i.v.m. de hoge besmettingscijfers.


Aanmelding Heilige Missen

WIJZE VAN AANMELDEN:
Aanmelding voor de heilige missen van zat. 4 dec. om 19.00 uur en zon. 5 dec. om 10.00 uur is nodig vanwege het beperkte aantal zitplaatsen in onze kleine kerk, mede om teleurstelling aan de kerkdeur te voorkomen. Aanmelden kan alleen op donderdagavond 2 dec. van 19.00 uur tot 21.00 uur via telefoon 043-4090930 bij Sophie Horbach-Thewissen.

AANVULLENDE UITLEG:
Vanaf 10 november zijn er nieuwe Coronaregels voor de kerk.
Bij binnenkomst, verplaatsingen en verlaten van de kerk zijn mondkapjes weer verplicht. Huisgenoten en/of familieleden die ook thuis bij elkaar samenkomen mogen met maximaal 4 personen in een bank plaatsnemen. De kerkbanken worden nog steeds om en om gebruikt. Van iedereen wordt verwacht om elkaar de ruimte te geven bij het betreden van de kerk, plaatsnemen en verlaten van de kerk. De veilige afstand blijft 1,5 meter.

Vanwege de beperkte ruimte in onze kleine kerk blijft een aanmelding voor de heilige Missen in het weekend van kracht. Dit betreft concreet de zondagse heilige Mis om 10.00 uur en de heilige Mis op de eerste zaterdag van de maand om 19.00 uur.
In onze parochie zijn een aantal vrijwilligers bereid om deze aanmeldingen per telefoon op toerbeurt aan te nemen. Let op: u kunt alleen uzelf en uw huisgenoten aanmelden. Elke week zal hier via onze website en in weekblad de Etalage het telefoonnummer bekend worden gemaakt dat u hiervoor kunt bellen.
Mocht u na eerdere aanmelding toch niet kunnen komen, dan stellen wij het zeer op prijs om een afmelding te ontvangen, zodat eventueel andere kerkgangers aan de viering kunnen deelnemen.

VEILIGHEIDSREGELS:
Naast alle eerdere maatregelen (bij mogelijke corona gerelateerde ziekteklachten thuis blijven - handen ontsmetten bij binnenkomst - gepaste afstand houden - niet zingen of meezingen) gelden de volgende regels:
1. Maximaal 14 kerkbanken kunnen wij gebuiken voor een kerkdienst.
2. Mondkapjes zijn verplicht, bij binnenkomst, verplaatsingen en verlaten van de kerk. Iedereen dient 1,5 meter afstand te houden tot de andere aanwezigen.
3. De zitplaats in de kerk wordt u aangewezen. I.v.m. het smalle gangpad vullen wij de kerkbanken van voor naar achteren, zodat de veilige afstand tot elkaar behouden blijft.

Vanwege elkaars gezondheid rekenen wij op uw aller medewerking wanneer u naar de kerk komt.
Dank voor uw medewerking.


Ziekenbezoek in het ziekenhuis

Aangezien het Ziekenhuis opgenomen parochianen niet meer aan de (thuis)parochie doorgeeft, weten wij niet wie er in het ziekenhuis verblijft.
Indien u graag een bezoek wenst in het ziekenhuis of eventueel daarna wanneer u weer thuis bent, laat dit dan zelf of door familie weten via een berichtje aan pastoor Driessens (tel. 4091317). Bedankt voor uw medewerking.
- Design RaHe © 2010-2019 | Heilige Pancratius Parochie Mesch - www.pancratius-mesch.nl - Contact - Sitemap