Zondagsmis op YouTube

Wij zenden de HH.Missen van de zondag nog steeds uit op YouTube. Door op de naam van de betreffende viering te klikken, kunt u direct naar de betreffende uitzending gaan.

H.Mis Bronkzondag 13 juni 2021

De zeswekendienst voor dhr. Corné Horbach op zondag 6 juni is wegens omstandigheden verplaatst naar zaterdag 19 juni om 10.30 uur. Deze viering is in besloten kring en zal via ons YouTube kanaal worden uitgezonden.

Wanneer er een nieuwe opname is, wordt deze hier op onze website aangegeven. Indien u zich bij YouTube gratis abonneert op ons kanaal (Pancratiuskerk Mesch Live), ontvangt u automatisch een bericht bij een nieuwe uitzending.

Bij onze huidige provider is de internetsnelheid aan de lage kant, waardoor er met regelmaat problemen zijn bij het uitzenden van de heilige missen. In december 2020 is een nieuwe internetaansluiting aangevraagd bij een andere provider die veel hogere snelheden kan leveren. In verband met bodemonderzoek en vergunningsprocedures voor graafwerkzaamheden wachten wij helaas nog steeds op deze aansluiting, zodat wij daarna met betere kwaliteit de missen kunnen streamen. Tot zolang dit nog niet gerealiseerd is, blijft het helaas behelpen.


Aanmelding Heilige Missen

WIJZE VAN AANMELDEN:
Aanmelding voor de heilige Mis van zondag 20 juni om 10.00 uur is verplicht. Aanmelden hiervoor kan enkel op donderdagavond 17 juni van 19.00 uur tot 21.00 uur via telefoon 043-4098270 bij Charles en Idaline Paquay-Beijers.

AANVULLENDE UITLEG:
Vanwege de beperkte ruimte in onze kleine kerk blijft een aanmelding voor de heilige Missen in het weekend van kracht. Dit betreft concreet de zondagse heilige Mis om 10.00 uur en de heilige Mis op de eerste zaterdag van de maand om 19.00 uur.
In onze parochie zijn een aantal vrijwilligers bereid om deze aanmeldingen per telefoon op toerbeurt aan te nemen. Let op: u kunt alleen uzelf en uw huisgenoten aanmelden. Elke week zal hier via onze website en in weekblad de Etalage het telefoonnummer bekend worden gemaakt dat u hiervoor kunt bellen.
Mocht u na eerdere aanmelding toch niet kunnen komen, dan stellen wij het zeer op prijs om een afmelding te ontvangen, zodat eventueel andere kerkgangers aan de viering kunnen deelnemen.

VEILIGHEIDSREGELS:
Naast alle eerdere maatregelen (bij mogelijke corona gerelateerde ziekteklachten thuis blijven - handen ontsmetten bij binnenkomst - anderhalve meter afstand houden - niet zingen of meezingen) gelden de volgende regels:
1. Maximaal 30 personen mogen een kerkdienst bezoeken (bedienaren en vrijwillige helpers niet meegerekend);
2. Mondkapjes zijn verplicht, zoals overal in publiek toegankelijke binnenruimtes, voor iedereen vanaf 13 jaar en ouder. Alleen tijdens de ontvangst van de H. Communie mag het mondkapje kort worden afgezet. Iedereen dient zelf voor zijn eigen mondkapje te zorgen.
3. De zitplaats in de kerk wordt u aangewezen. I.v.m. het smalle gangpad vullen wij de kerkbanken van voor naar achteren, zodat de veilige afstand tot elkaar behouden blijft.

Vanwege elkaars gezondheid rekenen wij op uw aller medewerking wanneer u naar de kerk komt.
Dank voor uw medewerking.


Afgelasting Processie / Bronk

Helaas is het onder de huidige omstandigheden ook dit jaar niet mogelijk om op veilige wijze met betrekking tot ieders gezondheid de Sacramentsprocessie en het Bronkfeest te kunnen houden in Mesch. Laten wij hopen dat we volgend jaar met des te meer enthousiasme wel weer een mooie processie en gezellig Bronkfeest kunnen houden. Bewaren en koesteren wij het positieve, met elkaar verbindende ‘Bronkvirus’ voor het volgend jaar in de hoop dat wij dan van het negatieve, ziekmakende Coronavirus verlost zullen zijn.


Rondgang met Bronkzegen

Vanaf circa 11.15 uur wordt op zondag 13 juni bij een rondgang door Mesch de zegen gegeven met de reliek van St. Pancratius. Dit gebeurt in het kader van de Bronk die op deze dag gehouden zou worden, maar die helaas in zijn geheel is moeten worden afgelast. Het Jonkheid zal deze rondgang begeleiden.
Wij vragen u om tijdens de Bronkdagen als teken van verbondenheid de vlag aan uw vlaggenmast uit te hangen. Dank u wel!
De route die gevolgd zal worden is: Kerkplein, Grijzegraaf, Burg. J. Duijsensstraat, de Breul, Red Horse-straat, Bovenstraat met In het Straatje, Klokkestraat met Op den Dries en Bourgogne, Heiweg (deels), Langstraat en Kerkplein. Vanaf de weg zal de zegen worden gegeven aan die personen die duidelijk zichtbaar achter hun raam, bij hun voordeur of op de oprit staan. Bewoners van de Heiweg vanaf huisnr. 3 en de Meschermolen, die ook de Bronkzegen willen ontvangen, dienen zich vóór 11 juni via de pastorie aan te melden. Deze worden dan na de rondgang per auto bezocht door pastoor.
Op deze wijze hoop ik u allen bij de afgelaste Bronk een teken van nabijheid en hoop te kunnen geven met de zegen van God. Hopelijk kunnen we volgend jaar wel weer op onze vertrouwde wijze de Processie houden en de Bronk vieren.
Met vriendelijke groet, pastoor Driessens


Zegening graven

Op Bronkmaandag kennen wij het gebruik dat de graven en het columbarium gezegend worden. Hoewel alle andere gebruiken en festiviteiten rondom de Bronk zijn afgelast, gaat deze zegening wel door op maandag 14 juni om 11.00 uur.
Vanwege de veilige afstand mogen er tijdens deze zegening geen bezoekers op het kerkhof aanwezig zijn. Mensen die erbij willen zijn, kunnen op 1,5 m. van elkaar vanaf het Kerkplein (achter de kerkhofmuur) hun dierbaren mee in stilte gedenken. Ook na de zegening s.v.p. de veilige afstand tot elkaar bewaren.


Spreekuur in de pastorie

Door de versoepelingen kan het gebruikelijke spreekuur op de donderdagen van 17.30 tot 18.30 uur weer plaatsvinden. U kunt ook bellen via tel. 4091317. Tevens is het mogelijk om per telefoon een afspraak te maken voor een persoonlijk gesprek op een ander moment.


Ziekenbezoek in het ziekenhuis

Aangezien het Ziekenhuis opgenomen parochianen niet meer aan de (thuis)parochie doorgeeft, weten wij niet wie er in het ziekenhuis verblijft.
Indien u graag een bezoek wenst in het ziekenhuis of eventueel daarna wanneer u weer thuis bent, laat dit dan zelf of door familie weten via een berichtje aan pastoor Driessens (tel. 4091317). Bedankt voor uw medewerking.
- Design RaHe © 2010-2019 | Heilige Pancratius Parochie Mesch - www.pancratius-mesch.nl - Contact - Sitemap