Zondagsmis video

Via deze link kunt u de opgenomen zondagsmis van 21/22 maart terugkijken. De viering is in een lege kerk zonder kerkgangers opgenomen. De geluidskwaliteit is inmiddels sterk verbeterd door gebruik van een externe microfoon, zodat de H.Mis prima te volgen is.
Wanneer er een nieuwe opname is, wordt deze hier aangegeven. Indien u zich bij YouTube gratis abonneert op ons kanaal (Pancratiuskerk Mesch Live), ontvangt u automatisch een bericht bij een nieuwe uitzending.


Afgelasting alle Heilige Missen

Vanwege de laatste nieuwe maatregelen (d.d. 23 maart) i.v.m. het Corona-virus zijn in heel Nederland en dus ook in onze parochie alle eucharistievieringen afgelast tot 1 juni. Dit betreft nu alle publieke vieringen ongeacht het aantal aanwezigen. Dat betekent naast de zondagsmissen ook de heilige missen op de weekdagen niet meer kunnen doorgaan.
Reeds opgegeven misintenties die hierdoor komen te vervallen kunnen gelezen worden, zodra er weer HH. Missen in het weekend gehouden mogen worden. U kunt zich daarvoor t.z.t. melden bij de pastoor Driessens (via de pastorie).
In de tussentijd zenden wij de zondagsmis uit via YouTube (zie bericht hiervoor). Deze mis wordt in de regel op zaterdagavond live opgenomen en kan daarna op elk gewenst moment bekeken worden.

De nieuwe regeling voor uitvaarten is momenteel nog niet bekend. Uitvaarten waren al beperkt tot een strikt besloten kleine kring. Zodra de nieuwe richtlijnen hiervoor bekend zijn, zullen wij deze hier mededelen.
In overleg met de ouders van de communicantjes en de parochies Breust-Eijsden, Mariadorp en Oost-Maarland waar de eerste H.Communie ook op 3 mei gehouden zou worden, was al besloten om deze viering voorlopig te verplaatsen naar 28 juni. Dit is de enige 'vrije' zondag in deze parochies het dichtst vóór de zomervakantie.

Verder zijn wij ook genoodzaakt om de vastenaktie uit te stellen. De huis-aan-huis actie wordt verplaatst naar later. Ook de noden van de mensen elders in de wereld willen wij zeker niet vergeten.

Aangezien er geen vieringen in de Goede Week zijn, zal ook de traditie van het klabatteren van de kinderen op Goede Vrijdag en Stille Zaterdag uit veiligheidsoverwegingen dit jaar helaas niet kunnen doorgaan.

Het zijn geen aangename maatregelen die genomen zijn, maar ze zijn momenteel wel noodzakelijk voor onze gezondheid. Wij wensen u en allen die u lief en dierbaar zijn veel sterkte in deze moeilijke tijden. Laten wij omzien naar elkaar waar dat kan en mogelijk is. Vragen wij de Heer met gebed om zijn zegen voor ons allen, opdat wij veilig en gezond door deze crisis heenkomen. Onze kerk blijft zoals gebruikelijk overdag altijd open voor gebed of om een kaarsje aan te steken in de Mariakapel.


Vastenaktie 2020

Steun de gezamenlijke vastenactie voor het diagnostisch laboratorium voor het ziekenhuis in Nkwanta in Ghana via de collectebus achter in de kerk of in de Goede week bij de huis-aan-huis actie.

Meer informatie over onze gezamenlijke vastenactie vindt u hier of via de website van de organiserende parochie te Bemelen: www.laurentiusparochie.nl.


Huispaaskaarsen

Met Pasen zullen de bestelde huispaaskaarsen gezegend worden. Daarna kunt u uw huispaaskaars(en) mee naar huis nemen. Wij zullen hier nog berichten hoe wij dit gaan organiseren.


Actie Kerkbalans 2020

Graag bevelen wij de actie Kerkbalans onder uw aandacht aan.
Via de kerk- of gezinsbijdrage steunt u onze parochie, zodat wij samen kunnen zorgen voor een goed onderhouden en verwarmd kerkgebouw voor het houden van de diverse vieringen zoals o.a. de zondagse hoogmis, uitvaarten, huwelijken, doopsels, het vormsel en de eerste communie. Daarnaast zorgen wij ook voor diverse pastorale activiteiten.
Meer informatie vindt u via deze link op onze website.
Hartelijk dank voor uw bijdrage, zowel financieel als door uw eventuele inzet als vrijwilliger.

Het kerkbestuur.


Ziekenbezoek in het ziekenhuis

Aangezien het Ziekenhuis sinds enkele jaren opgenomen parochianen niet meer aan de (thuis)parochie doorgeeft, weten wij niet wie er in het ziekenhuis verblijft.
Indien u graag een bezoek wenst in het ziekenhuis of eventueel daarna wanneer u weer thuis bent, laat dit dan zelf of door familie weten via een berichtje aan pastoor Driessens (tel. 4091317). Bedankt voor uw medewerking.
- Design RaHe © 2010-2019 | Heilige Pancratius Parochie Mesch - www.pancratius-mesch.nl - Contact - Sitemap