Coronaregels update vanaf 2 februari:
avondmissen weer om 19.00 uur

N.a.v. de persconferentie van de regering op dinsdag 25 januari mogen de avondmissen weer om 19.00 uur plaatsvinden. In verband met de publicaties en om iedereen te kunnen bereiken, beginnen we hiermee vanaf woensdag 2 februari 2022. Donderdag 27 januari en maandag 31 januari zijn de missen nog om 16.00 uur.
Aanmelden vooraf voor de heilige missen in het weekend blijft van kracht voor onze kerk vanwege het beperkte aantal zitplaatsen.
Koorzang is in onze kerk helaas nog steeds niet mogelijk vanwege de anderhalve meterregel.


Actie Kerkbalans 2022

In deze weken wordt landelijk de actie Kerkbalans gehouden. De opbrengsten zijn voor de eigen parochie, die voor het grootste deel moet zien rond te komen van de giften van de parochianen. Deze vrijwillige kerkbijdrage is nodig voor het kunnen verrichten van de pastorale activiteiten en voor het onderhoud van het kerkgebouw. Onder het motto “Geef vandaag voor de kerk van morgen” vragen wij om uw steun voor onze parochie. U kunt uw bijdrage overmaken via bankrekening NL81 RABO 0115 0015 06 o.v.v. ‘Kerkbijdrage 2022’.
De actiebrieven met informatie zullen binnenkort worden rondgebracht. Meer info vindt u op onze website (titel Informatie; kopje Kerkbijdrage) of kunt u opvragen via de pastorie. Alvast heel hartelijk bedankt voor uw inzet en voor uw financiële bijdrage voor onze parochie.

Het Kerkbestuur.


Zondagsmis op YouTube

Wij zenden de HH.Missen van de zondagen en de feestdagen live uit op YouTube. Door op de naam van de betreffende viering te klikken, kunt u achteraf de betreffende viering terugkijken. De live uitzending bekijkt u via ons YouTube kanaal Pancratiuskerk Mesch Live.

H.Mis zondag 23 jan. 2022 (C-3)

Wanneer er een nieuwe opname is, wordt deze hier op onze website aangegeven. Indien u zich bij YouTube gratis abonneert op ons YouTube kanaal, ontvangt u automatisch een bericht bij een nieuwe live uitzending.


Aanmelding Heilige Missen

WIJZE VAN AANMELDEN:
Aanmelding voor de weekendmissen op zaterdag 5 februari om 19.00 uur en op zondag 6 februari om 10.00 uur is verplicht vanwege het beperkte aantal zitplaatsen in onze kleine kerk. Aanmelden kan alleen op donderdag 3 febr. van 19.00 uur tot 21.00 uur via telefoon 043-4098270 bij Charles en Idaline Paquay-Beijer.

AANVULLENDE UITLEG:
Vanwege de beperkte ruimte in onze kleine kerk blijft een aanmelding voor de heilige Missen in het weekend van kracht. Dit betreft concreet de zondagse heilige Mis om 10.00 uur en de heilige Mis op de eerste zaterdag van de maand om 19.00 uur.
In onze parochie zijn een aantal vrijwilligers bereid om deze aanmeldingen per telefoon op toerbeurt aan te nemen. Let op: u kunt alleen uzelf en uw huisgenoten aanmelden. Elke week zal hier via onze website en in weekblad de Etalage het wisselende telefoonnummer bekend worden gemaakt dat u hiervoor kunt bellen.
Mocht u na eerdere aanmelding toch niet kunnen komen, dan stellen wij het zeer op prijs om een afmelding te ontvangen, zodat eventueel andere kerkgangers aan de viering kunnen deelnemen.

VEILIGHEIDSREGELS:
Naast alle eerdere maatregelen (bij mogelijke corona gerelateerde ziekteklachten thuis blijven - handen ontsmetten bij binnenkomst - gepaste afstand houden - niet zingen of meezingen) gelden de volgende regels:
1. Maximaal 14 kerkbanken kunnen wij gebuiken voor een kerkdienst.
2. Mondkapjes zijn verplicht, bij binnenkomst, verplaatsingen en verlaten van de kerk. Iedereen dient 1,5 meter afstand te houden tot de andere aanwezigen.
3. De zitplaats in de kerk wordt u aangewezen. I.v.m. het smalle gangpad vullen wij de kerkbanken van voor naar achteren, zodat de veilige afstand tot elkaar behouden blijft.
4. Tijdens de vieringen is er geen volkszang en voorlopig ook geen koorzang mogelijk.

Vanwege elkaars gezondheid rekenen wij op uw aller medewerking wanneer u naar de kerk komt.
Dank voor uw medewerking.


Kinderwoorddienst

De eerst volgende keer dat er weer een kinderwoorddienst tijdens de H. Mis voor de kinderen van de basisschoolleeftijd wordt gehouden, is op zaterdag 5 februari 2022 om 19.00 uur.
Aan het begin van de mis gaan de kinderen met Mevr. Jos Schuijren-Timmermans naar de pastorie, waar zij het evangelie op kinderniveau zal uitleggen en bespreken met de kinderen. Voor de voorbede komen de kinderen terug en volgen de dienst van de eucharistie bij hun ouders in de bank mee.
Aanmelden vooraf is wel nodig i.v.m. beperkte aantal zitplaatsen in de kerk. Ouders met kinderen: van harte welkom.


Ziekenbezoek in het ziekenhuis

Aangezien het Ziekenhuis opgenomen parochianen niet meer aan de (thuis)parochie doorgeeft, weten wij niet wie er in het ziekenhuis verblijft.
Indien u graag een bezoek wenst in het ziekenhuis of eventueel daarna wanneer u weer thuis bent, laat dit dan zelf of door familie weten via een berichtje aan pastoor Driessens (tel. 4091317). Bedankt voor uw medewerking.
- Design RaHe © 2010-2019 | Heilige Pancratius Parochie Mesch - www.pancratius-mesch.nl - Contact - Sitemap