St. Pancratius Kermis

Op zondag 21 augustus 2022 wordt in Mesch de St. Pancratiuskermis gevierd.
Op deze zondag wordt tijdens de heilige mis van 10.00 uur en bij de gebedsviering ’s middags om 16.00 uur gebeden om de voorspraak van St. Pancratius met name voor de kinderen, voor de jeugd en voor de zieken.
Aan het einde van de vieringen wordt de zegen met de reliek van St. Pancratius gegeven.
Ditzelfde geldt ook op maandag 22 augustus voor de H. Mis van 19.00 uur.
(NB. Er is gelegenheid tot persoonlijke reliekverering na de vieringen. Deze zal op veilige wijze plaatsvinden zonder direct fysiek contact.)

Bidden wij om de voorspraak van onze patroon voor al onze intenties: Heilige Pancratius. Bid voor ons.


Zondagsmis op YouTube

Wij zenden de HH.Missen van de zondagen en de feestdagen live uit op YouTube. Door op de naam van de betreffende viering te klikken, kunt u achteraf de betreffende viering terugkijken. De live uitzending bekijkt u via ons YouTube kanaal Pancratiuskerk Mesch Live. Via deze link kunt u recente eerder uitgezonden vieringen op een later tijdstip alsnog bekijken.

H. Mis zondag 7 augustus 2022 (C-19).

Wanneer er een nieuwe opname is, wordt deze hier op onze website aangegeven. Indien u zich bij YouTube gratis abonneert op ons YouTube kanaal, ontvangt u automatisch een bericht bij een nieuwe live uitzending.


Actuele vieringen

Het actuele overzicht van alle vieringen vindt u bij de misintenties op onze website.


Aandachtspunten i.v.m. Corona

Na het loslaten van de Coronaregels blijft het volgende van belang bij een bezoek aan de kerk:

- de bekende hygiëneregels blijven gehandhaafd; zoals handen wassen, hoesten en niezen in de ellenboog en geen handen schudden.
- wij vragen u vriendelijk om bij binnenkomst in de kerk uw handen te desinfecteren bij de dispenser naast de kerkdeur.
- bij verkoudheidsklachten en/of mogelijk andere Corona gerelateerde klachten niet naar de kerk komen.
Geef elkaar de ruimte en houd rekening met elkaar. Dank voor uw medewerking!


Tombola Jonkheid Mesch 2022

Eerste prijs: 34.384
Tweede prijs: 05.038
Derde prijs: 17.469
Damesprijs: Noa Erkens
Herenprijs: Loeke Voncken

Prijswinnaars kunnen zich melden bij Rik Spons (kapitein) tel. 06-10370859 of per mail: rikspons@gmail.com


Ziekenbezoek in het ziekenhuis

Aangezien het Ziekenhuis opgenomen parochianen niet meer aan de (thuis)parochie doorgeeft, weten wij niet wie er in het ziekenhuis verblijft.
Indien u graag een bezoek wenst in het ziekenhuis of eventueel daarna wanneer u weer thuis bent, laat dit dan zelf of door familie weten via een berichtje aan pastoor Driessens (tel. 4091317). Bedankt voor uw medewerking.
- Design RaHe © 2010-2019 | Heilige Pancratius Parochie Mesch - www.pancratius-mesch.nl - Contact - Sitemap