Jonkheid Mesch 2022

Als het nieuwe Jonkheid van Mesch zijn opgetrokken:
Kapitein: Rik Spons
Luitenant: Alec Wojcik
Secretaris: Max Duijsens
Vaandrig: Fabian Parouns
De contactpersoon van het Jonkheid is Rik Spons. U kunt hem bereiken via de mail: rikspons@gmail.com.
Wij bedanken de terugtredende Jonkheid voor hun inzet in de afgelopen 3 jaar en wij wensen het nieuwe Jonkheid veel succes voor de Bronk van dit jaar.
Pastoor R. Driessens


Bronk 2022

Het programma voor de Bronk in Mesch ziet er als volgt uit:
Zat. 25 juni 18.30 uur Breul: inschieten Bronk
Zon. 26 juni 10.00 uur Kerk: Hoogmis
Zon. 26 juni 11.15 uur Mesch: Sacramentsprocessie
Maa. 27 juni 10.00 uur Kerk: Jonkheidsmis, zegening graven, vaandelzwaaien en cramignon
Din. 28 juni 17.30 uur Pastorie: Kleng Brunkske en cramignon
Din. 28 juni 20.00 uur Kerkplein: afsluiting Bronk en nazit bij 't Piepke


Sacramentsprocessie

Vanaf de kerk gaan wij op zondag 26 juni na de Hoogmis om ca. 11.15 uur vanaf het Kerkplein met het Allerheiligste Sacrament via de Grijzegraaf naar het rustaltaar aan de Bovenstraat. Hierna linksaf de Red Horse-straat in en via de Bovenstraat naar het rustaltaar Op den Dries. Vervolgens via de Klokkestraat naar de rustaltaren aan de Langstraat en de Grijzegraaf. Via de Burg. Jos. Duijsensstraat terug naar het Kerkplein voor de afsluitende plechtigheden.
Aan alle deelnemers van de processie vragen wij om voldoende afstand te houden onderling en tussen de groepen.
Wij danken de parochianen voor de versiering van de straten en eenieder voor de medewerking bij de processie.
Wij wensen iedereen een goede Bronk in Mesch.

Het Kerkbestuur, de Jonkheid en het Processiecomité.


Zondagsmis op YouTube

Wij zenden de HH.Missen van de zondagen en de feestdagen live uit op YouTube. Door op de naam van de betreffende viering te klikken, kunt u achteraf de betreffende viering terugkijken. De live uitzending bekijkt u via ons YouTube kanaal Pancratiuskerk Mesch Live. Via deze link kunt u recente eerder uitgezonden vieringen op een later tijdstip alsnog bekijken.

H. Mis zondag 26 juni 2022 (Bronk in Mesch).

H. Mis maandag 27 juni 2022 (Jonkheidsmis).

Wanneer er een nieuwe opname is, wordt deze hier op onze website aangegeven. Indien u zich bij YouTube gratis abonneert op ons YouTube kanaal, ontvangt u automatisch een bericht bij een nieuwe live uitzending.


Actuele vieringen

Het actuele overzicht van alle vieringen vindt u bij de misintenties op onze website.


Aandachtspunten i.v.m. Corona

Na het loslaten van de Coronaregels blijft het volgende van belang bij een bezoek aan de kerk:

- de bekende hygiëneregels blijven gehandhaafd; zoals handen wassen, hoesten en niezen in de ellenboog en geen handen schudden.
- wij vragen u vriendelijk om bij binnenkomst in de kerk uw handen te desinfecteren bij de dispenser naast de kerkdeur.
- mondkapjes zijn niet meer verplicht; wie uit veiligheid liever een mondkapje wil opzetten, kan dit gewoon doen.
- bij verkoudheidsklachten en/of mogelijk andere Corona gerelateerde klachten niet naar de kerk komen.
Geef elkaar de ruimte en houd rekening met elkaar. Dank voor uw medewerking!


Ziekenbezoek in het ziekenhuis

Aangezien het Ziekenhuis opgenomen parochianen niet meer aan de (thuis)parochie doorgeeft, weten wij niet wie er in het ziekenhuis verblijft.
Indien u graag een bezoek wenst in het ziekenhuis of eventueel daarna wanneer u weer thuis bent, laat dit dan zelf of door familie weten via een berichtje aan pastoor Driessens (tel. 4091317). Bedankt voor uw medewerking.
- Design RaHe © 2010-2019 | Heilige Pancratius Parochie Mesch - www.pancratius-mesch.nl - Contact - Sitemap