Allerzielenlof

Op zondag 30 oktober om 15.00 uur vindt het Allerzielenlof plaats in onze kerk. We herdenken al onze dierbare overledenen en in het bijzonder onze medeparochianen die sinds Allerzielen 2015 zijn overleden: dhr. Tonny Wolfs (62 jaar) en mevr. Jeanne Houten-Janssen (94 jaar).
Wij bidden om hun zielenrust en om troost voor hun families.
Aansluitend worden de graven en het columbarium gezegend.

Wij vragen u om tijdens het Allerzielenlof en de aansluitende zegening de stilte op het kerkhof te bewaren, zodat eenieder ook met aandacht bij zijn dierbare overledenen kan zijn om deze te gedenken en voor hen te bidden. De afgelopen twee jaren werd het Allerzielenlof - waarschijnlijk onwetend of onbedoeld - verstoord door een aantal luid pratende mensen op of nabij het kerkhof.
DANK U VOOR UW BEGRIP en VEEL TROOST EN STERKTE toegewenst!


Resultaten Vastenaktie 2016

De gezamenlijke vastenaktie ten behoeve van een multifuntioneel leslokaal heeft € 13.500,- opgebracht. Via deze link vindt u meer informatie hierover en ook enkele foto's over de voortgang van het project. Bedankt aan alle gevers!


Meditatievieringen

Vanaf dinsdag 4 oktober houdt Em.-Pastoor en Encountertrainer J. Schafraad tweewekelijks een meditatieviering in de ontmoetingsruimte bij de kerk van Mariadorp. Begin telkens om 19.15 uur. Het betreft een cyclus van 20 avonden, die ook los van elkaar bezocht kunnen worden. Onder de titel "Bezieling wil je delen" komen diverse onderwerpen ter sprake over Zingeving en Levenswijsheid. Meer informatie en alle datums vindt u via deze link.


Uitslag Tombola
van de Jonkheid van Mesch

Eerste prijs: 32.771
Tweede prijs: 34.133
Derde prijs: 09.437
Damesprijs: Lisa Duijsens
Herenprijs: Edwin Wolfs

Prijswinnaars kunnen zich melden bij Eelco Feijs (kapitein),
Bovenstraat 6, 6245 KR Mesch, tel. 06-81526830.


Uitzending H.Missen via website

Via onze website kunt u bij de startpagina onder het tv-icoontje zowel live als op enig later tijdstip luisteren en kijken naar de viering vanuit onze kerk. Vanwege de gratis ‘host’ begint elke uitzending met een korte reclame, maar daarna start direct onze uitzending. Door dit voor lief te nemen, kunnen wij deze voorziening zonder kosten opzetten en via het internet doorgeven.


Ziekenbezoek in het ziekenhuis

Aangezien het Ziekenhuis sinds enkele jaren opgenomen parochianen niet meer aan de (thuis)parochie doorgeeft, weten wij niet wie er in het ziekenhuis verblijft.
Indien u graag een bezoek wenst in het ziekenhuis of eventueel daarna wanneer u weer thuis bent, laat dit dan zelf of door familie weten via een berichtje aan pastoor Driessens (tel. 4091317). Bedankt voor uw medewerking.
- Design RaHe © 2010-2015 | Heilige Pancratius Parochie Mesch - www.pancratius-mesch.nl - Contact - Sitemap