Extra Covid-19 maatregelen

Vanwege het schrikbarend opgelopen aantal Corona-besmettingen hebben wij op 10 oktober 2020 vanuit de kerkprovincie nieuwe aanvullende maatregelen ontvangen voor het kerkelijk Corona-protocol. Deze maatregelen komen uit een overleg tussen de kerken en minister Grapperhaus.
Naast alle eerdere maatregelen (bij mogelijke corona gerelateerde ziekteklachten thuis blijven - handen ontsmetten bij binnenkomst - anderhalve meter afstand houden - niet zingen of meezingen) komen daar nu nog extra bij:
1. Maximaal 30 personen mogen een kerkdienst bezoeken (bedienaren en vrijwillige helpers niet meegerekend);
2. Mondkapjes worden indringend aanbevolen en zijn verplicht, zoals overal in publiek toegankelijke binnenruimtes. Deze indringende aanbeveling geldt voor iedereen vanaf 13 jaar. Alleen tijdens de ontvangst van de H. Communie mag het mondkapje kort worden afgezet.

Iedereen dient zelf voor zijn eigen mondkapje te zorgen. Vanwege elkaars gezondheid rekenen wij op uw aller medewerking wanneer u naar de kerk komt.


Zondagsmis op YouTube

Wij zenden de HH.Missen van de zondag nog steeds uit op YouTube. Door op de naam van de betreffende viering te klikken, kunt u direct naar de betreffende uitzending gaan.
H. Mis op zondag 18 oktober (A-29)
Wanneer er een nieuwe opname is, wordt deze hier op onze website aangegeven. Indien u zich bij YouTube gratis abonneert op ons kanaal (Pancratiuskerk Mesch Live), ontvangt u automatisch een bericht bij een nieuwe uitzending.


Aanmelding Heilige Missen

Vanwege de beperkte ruimte in onze kleine kerk blijft een aanmelding voor de heilige Missen in het weekend van kracht. Dit betreft concreet de zondagse heilige Mis om 10.00 uur en de heilige Mis op de eerste zaterdag van de maand om 19.00 uur.
In onze parochie zijn een aantal vrijwilligers bereid om deze aanmeldingen per telefoon op toerbeurt aan te nemen. Let op: u kunt alleen uzelf en uw huisgenoten aanmelden. Elke week zal hier via onze website en in weekblad de Etalage het telefoonnummer bekend worden gemaakt dat u hiervoor kunt bellen.

Voor de heilige Missen op zaterdag 31 oktober 19.00 uur, zondag 1 november 10.00 uur, maandag 2 november 19.00 uur en voor het Allerzielenlof op zondag 1 november 15.00 uur kunt u bellen alleen op donderdagavond 29 oktober van 18.30 tot 21.00 uur met Charles en Idaline Paquay-Beijer via telefoon 043 – 409 8270.


Allerheiligen-Allerzielen

Met Allerheiligen en Allerzielen worden onze dierbare overledenen herdacht in de 4 volgende vieringen:
- op zaterdag 31 okt. om 19.00 uur en op zondag 1 nov. om 10.00 uur in de missen van Allerheiligen;
- op zondag 1 nov. om 15.00 uur tijdens het Allerzielenlof. Normaal zou aansluitend de zegening van de graven en het columbarium zijn. Door de aangescherpte Corona-regels zal het zegenen van de graven en het columbarium deze keer uit veiligheid helaas geheel zonder aanwezigen dienen te gebeuren. Ook het bijwonen vanaf het Kerkplein – zoals eerder gepubliceerd - kan nu helaas niet. De graven en het columbarium zullen daarom worden gezegend op een ander niet nader bekendgemaakt tijdstip zonder aanwezigen.
- op maandag 2 nov. om 19.00 uur is de Requiemmis met herdenking van al onze dierbare overledenen.

We herdenken met name al onze dierbare overleden medeparochianen van het afgelopen jaar. We bidden voor Henk van der Loo (90 jaar), voor Bèr Gorissen (82 jaar), voor Leonie Pawlowski-Beckers (95 jaar), voor Wiel Ritzen (87 jaar) die bij zijn zoontje op ons kerkhof werd begraven en voor Ron Zweers (76 jaar).
Mogen zij allen rusten in Gods vrede.

Houdt u s.v.p. rekening met enige spreiding in de opgave van eventuele misintenties voor deze dagen.
Voor alle vier genoemde vieringen geldt dat u zich vooraf dient aan te melden op donderdag 29 oktober tussen 18.30 en 21.00 uur.


Protocol Heilige Missen

Voor de belangrijkste informatie over de herstart van de heilige Missen met het bijbehorende veiligheidsprotocol verwijzen wij hier naar de brief die in onze parochie huis-aan-huis is verspreid. Ook degenen die regelmatig in onze kerk komen en/of met onze parochie betrokken zijn, hebben deze brief ontvangen. U vindt deze brief onder deze link.
Een gebed vanwege de Corona-pandemie vindt u hier.


Afgelaste Misintenties

Misintenties die in de afgelopen periode van 15 maart tot en met 31 mei zijn komen te vervallen kunnen - hoewel er ook op de gevraagde datums al voor gebeden is in de missen die via YouTube zijn uitgezonden - volgens eerdere toezegging nu opnieuw gelezen worden. Dit kan in een viering waarbij u als familie bij aanwezig kunt zijn. U kunt zich daarvoor melden bij de pastoor Driessens (via de pastorie).


Vastenaktie 2020

De gezamenlijke vastenactie wordt dit jaar gehouden voor het diagnostisch laboratorium voor het ziekenhuis in Nkwanta in Ghana.
Meer informatie over onze gezamenlijke vastenactie vindt u hier of via de website van de organiserende parochie te Bemelen: www.laurentiusparochie.nl.

Vanwege de Corona-pandemie zijn wij helaas genoodzaakt om de vastenaktie uit te stellen. De huis-aan-huis actie wordt verplaatst naar later. Ook de noden van de mensen elders in de wereld willen wij zeker niet vergeten.


Ziekenbezoek in het ziekenhuis

Aangezien het Ziekenhuis sinds enkele jaren opgenomen parochianen niet meer aan de (thuis)parochie doorgeeft, weten wij niet wie er in het ziekenhuis verblijft.
Indien u graag een bezoek wenst in het ziekenhuis of eventueel daarna wanneer u weer thuis bent, laat dit dan zelf of door familie weten via een berichtje aan pastoor Driessens (tel. 4091317). Bedankt voor uw medewerking.
- Design RaHe © 2010-2019 | Heilige Pancratius Parochie Mesch - www.pancratius-mesch.nl - Contact - Sitemap