Zondagsmis op YouTube

Wij zenden de HH.Missen van de zondag nog steeds uit op YouTube. Door op de naam van de betreffende viering te klikken, kunt u direct naar de betreffende uitzending gaan.

H.Mis Vijfde zondag van Pasen 2 mei 2021

Uitvaartmis voor dhr. Corné Horbach zaterdag 24 april 2021

Wanneer er een nieuwe opname is, wordt deze hier op onze website aangegeven. Indien u zich bij YouTube gratis abonneert op ons kanaal (Pancratiuskerk Mesch Live), ontvangt u automatisch een bericht bij een nieuwe uitzending.


Aanmelding Heilige Missen

WIJZE VAN AANMELDEN:
Aanmelding voor de heilige Mis op Hemelvaartsdag donderdag 13 mei om 10.00 uur en/of op zondag 16 mei om 10.00 uur is verplicht. Aanmelden kan alleen op woensdagavond 12 mei van 19.00 uur tot 21.00 uur via telefoon 4098270 bij Charles en Idaline Paquay-Beijer.

AANVULLENDE UITLEG:
Vanwege de beperkte ruimte in onze kleine kerk blijft een aanmelding voor de heilige Missen in het weekend van kracht. Dit betreft concreet de zondagse heilige Mis om 10.00 uur en de heilige Mis op de eerste zaterdag van de maand om 19.00 uur.
In onze parochie zijn een aantal vrijwilligers bereid om deze aanmeldingen per telefoon op toerbeurt aan te nemen. Let op: u kunt alleen uzelf en uw huisgenoten aanmelden. Elke week zal hier via onze website en in weekblad de Etalage het telefoonnummer bekend worden gemaakt dat u hiervoor kunt bellen.
Mocht u na eerdere aanmelding toch niet kunnen komen, dan stellen wij het zeer op prijs om een afmelding te ontvangen, zodat eventueel andere kerkgangers aan de viering kunnen deelnemen.

VEILIGHEIDSREGELS:
Naast alle eerdere maatregelen (bij mogelijke corona gerelateerde ziekteklachten thuis blijven - handen ontsmetten bij binnenkomst - anderhalve meter afstand houden - niet zingen of meezingen) gelden de volgende regels:
1. Maximaal 30 personen mogen een kerkdienst bezoeken (bedienaren en vrijwillige helpers niet meegerekend);
2. Mondkapjes zijn verplicht, zoals overal in publiek toegankelijke binnenruimtes, voor iedereen vanaf 13 jaar en ouder. Alleen tijdens de ontvangst van de H. Communie mag het mondkapje kort worden afgezet. Iedereen dient zelf voor zijn eigen mondkapje te zorgen.
3. De zitplaats in de kerk wordt u aangewezen. I.v.m. het smalle gangpad vullen wij de kerkbanken van voor naar achteren, zodat de veilige afstand tot elkaar behouden blijft.

Vanwege elkaars gezondheid rekenen wij op uw aller medewerking wanneer u naar de kerk komt.
Dank voor uw medewerking.


Afgelasting Processie / Bronk

Helaas is het onder de huidige omstandigheden ook dit jaar niet mogelijk om op veilige wijze met betrekking tot ieders gezondheid de Sacramentsprocessie en het Bronkfeest te kunnen houden in Mesch. Laten wij hopen dat we volgend jaar met des te meer enthousiasme wel weer een mooie processie en gezellig Bronkfeest kunnen houden. Bewaren en koesteren wij het positieve, met elkaar verbindende ‘Bronkvirus’ voor het volgend jaar in de hoop dat wij dan van het negatieve, ziekmakende Coronavirus verlost zullen zijn.
Aansluitend na de H. Mis op Bronkzondag 13 juni is er vanaf circa 11.15 uur een alternatieve rondgang door Mesch, waarbij op veilige afstand vanaf de straat door pastoor Driessens de zegen wordt gegeven met de reliek van St. Pancratius.


Spreekuur in de pastorie

Door de versoepelingen kan het gebruikelijke spreekuur op de donderdagen van 17.30 tot 18.30 uur weer plaatsvinden voor maximaal 2 personen. U kunt ook bellen via tel. 4091317. Ook is het mogelijk om per telefoon een afspraak te maken voor een persoonlijk gesprek op een ander moment.


Overlijden dhr. Corné Horbach

Op 19 april is in de leeftijd van 69 jaar dhr. Corné Horbach onverwacht overleden. De uitvaart gevolgd door de begrafenis vindt plaats in besloten kring vanuit onze kerk op zaterdag 24 april om 10.30 uur. De viering is te volgen via onze livestream op YouTube.
Corné was enthousiaste en zeer hulpvaardige vrijwilliger in onze parochie. Ruim 13 jaar was hij kerkbestuurslid. Daarnaast zette hij zich in voor het onderhoud van o.a. de kerk, de pastorie, de tuin van de pastorie. Hij coördineerde en hielp mee bij het ophalen van het oud-papier. Hij was beheerder van het kerkhof en actief als koster en collectant in de kerk. Daarnaast verrichtte hij nog vele andere werkzaamheden. Ook voor onze dorpsgemeenschap was hij zeer actief en altijd heel warm betrokken.
Wij danken hem voor zijn grote inzet voor onze gemeenschap in Mesch en hopen dat zijn enthousiasme, humor en ijver mogen doorwerken op anderen om zijn werk voor onze parochie voort te zetten. Wij wensen zijn gezin heel veel troost en sterkte toe bij dit grote verlies door dit zo plotselinge afscheid.
Moge Corné rusten in vrede bij God.


Ziekenbezoek in het ziekenhuis

Aangezien het Ziekenhuis opgenomen parochianen niet meer aan de (thuis)parochie doorgeeft, weten wij niet wie er in het ziekenhuis verblijft.
Indien u graag een bezoek wenst in het ziekenhuis of eventueel daarna wanneer u weer thuis bent, laat dit dan zelf of door familie weten via een berichtje aan pastoor Driessens (tel. 4091317). Bedankt voor uw medewerking.
- Design RaHe © 2010-2019 | Heilige Pancratius Parochie Mesch - www.pancratius-mesch.nl - Contact - Sitemap