Zondagsmis op YouTube

Wij zenden de HH.Missen van de zondag nog steeds uit op YouTube. Door op de naam van de betreffende viering te klikken, kunt u direct naar de betreffende uitzending gaan.

H.Mis Zondag 24 jan. 2021 (jaar B derde zondag)

Wanneer er een nieuwe opname is, wordt deze hier op onze website aangegeven. Indien u zich bij YouTube gratis abonneert op ons kanaal (Pancratiuskerk Mesch Live), ontvangt u automatisch een bericht bij een nieuwe uitzending.


Aanmelding Heilige Missen

Vanwege de beperkte ruimte in onze kleine kerk blijft een aanmelding voor de heilige Missen in het weekend van kracht. Dit betreft concreet de zondagse heilige Mis om 10.00 uur en de heilige Mis op de eerste zaterdag van de maand om 19.00 uur.
In onze parochie zijn een aantal vrijwilligers bereid om deze aanmeldingen per telefoon op toerbeurt aan te nemen. Let op: u kunt alleen uzelf en uw huisgenoten aanmelden. Elke week zal hier via onze website en in weekblad de Etalage het telefoonnummer bekend worden gemaakt dat u hiervoor kunt bellen.
Mocht u na eerdere aanmelding toch niet kunnen komen, dan stellen wij het zeer op prijs om een afmelding te ontvangen, zodat eventueel andere kerkgangers aan de viering kunnen deelnemen.
In de kerk blijven alle veiligheidsmaatregelen en hygiënevoorschriften van kracht inclusief het dragen van een mondkapje dat alleen voor het ontvangen van de H. Communie kort mag worden afgezet. De zitplaats in de kerk wordt u aangewezen. I.v.m. het smalle gangpad vullen wij de kerkbanken van voor naar achteren, zodat de veilige afstand tot elkaar behouden blijft.

Aanmelding voor de heilige Mis van zondag 31 januari om 10.00 uur kan alleen op donderdagavond 28 januari van 19.00 uur tot 21.00 uur via telefoonnummer 043 - 409 8270 bij Charles en Idaline Paquay-Beijer.
Dank voor uw medewerking.


Extra Covid-19 maatregelen

Sinds 10 oktober 2020 gelden vanuit de Nederlandse RK Kerkprovincie nieuwe aanvullende maatregelen voor het kerkelijk Corona-protocol. Deze maatregelen komen uit een overleg tussen de kerken en minister Grapperhaus.
Naast alle eerdere maatregelen (bij mogelijke corona gerelateerde ziekteklachten thuis blijven - handen ontsmetten bij binnenkomst - anderhalve meter afstand houden - niet zingen of meezingen) komen daar nu nog extra bij:
1. Maximaal 30 personen mogen een kerkdienst bezoeken (bedienaren en vrijwillige helpers niet meegerekend);
2. Mondkapjes worden indringend aanbevolen en zijn verplicht, zoals overal in publiek toegankelijke binnenruimtes. Deze indringende aanbeveling geldt voor iedereen vanaf 13 jaar en ouder. Alleen tijdens de ontvangst van de H. Communie mag het mondkapje kort worden afgezet.

Iedereen dient zelf voor zijn eigen mondkapje te zorgen.
Vanwege elkaars gezondheid rekenen wij op uw aller medewerking wanneer u naar de kerk komt.


Ziekenbezoek in het ziekenhuis

Aangezien het Ziekenhuis opgenomen parochianen niet meer aan de (thuis)parochie doorgeeft, weten wij niet wie er in het ziekenhuis verblijft.
Indien u graag een bezoek wenst in het ziekenhuis of eventueel daarna wanneer u weer thuis bent, laat dit dan zelf of door familie weten via een berichtje aan pastoor Driessens (tel. 4091317). Bedankt voor uw medewerking.
- Design RaHe © 2010-2019 | Heilige Pancratius Parochie Mesch - www.pancratius-mesch.nl - Contact - Sitemap