Pancratiusvieringen

Op zondag 20 en maandag 21 augustus is het kermis in Mesch ter ere van de patroon van onze parochie: de H. Pancratius. Hij wordt vooral aangeroepen als voorspreker voor de kinderen en de jeugd om hen te beschermen tegen ziekten en ander onheil. Voor volwassenen geldt hij als voorspreker o.a. tegen allerlei zenuwziekten en jicht. Daarnaast is hij ook een helper om standvastig te blijven bij gedane beloften, vanwege de trouw aan zijn eigen doopbeloften waarvoor hij op 14-jarige leeftijd de marteldood is gestorven.
Bij de vieringen op 20 en 21 augustus bidden wij in het bijzonder om zijn voorspraak en wordt de zegen gegeven met zijn reliek.
Voor ouders met baby’s, peuters en/of jonge kinderen is er zondagmiddag om 16.00 uur een speciale korte aangepaste gebedsviering, waarbij eveneens de zegen gegeven wordt met de reliek. Alle aanvangstijden vindt u bij de misintenties.
Van harte welkom.


Start Restauratie Kerk

Op maandag 14 augustus zal worden gestart met de restauratiewerkzaamheden aan het kerkgebouw.
Men begint op die dag met de opbouw van de steiger rondom de kerk, zodat alle plaatsen waar gewerkt moet worden goed bereikbaar zijn.

In verband met de werkzaamheden zullen de gebruikelijke ochtendmissen op de dinsdag- en vrijdagmorgen vanaf 14 augustus verplaatst worden naar de avond om 19.00 uur.
De toegang naar de kerk zal alleen mogelijk zijn via het grote pad aan de voorzijde van de kerk. Het kleine pad dat langs de urnenmuur en het schip van de kerk loopt, zal vanwege de geplaatste steiger uit veiligheid tijdelijk niet meer toegankelijk zijn. Wij rekenen op uw begrip hiervoor.

Met vriendelijke groet,

Het Kerkbestuur


Vastenaktie 2016 Update

Via deze link kunt u een update lezen over het Vastenaktieproject van 2016 en 2017.
Ook wordt er verwezen naar de eigen website van de Stichting Afia met enkele filmpjes en uitleg over de goede projecten die men nog wil realiseren om de mensen in Obuasi te Ghana toekomst te geven. Van harte aanbevolen.


Uitslag Tombola

De uitslag van de tombola van de Jonkheid van Mesch 2017:

Eerste prijs: 09043
Tweede prijs: 35000
Derde prijs: 31514
Damesprijs: Dahnée Wojcik
Herenprijs: Fabian Partouns

Prijswinnaars kunnen zich melden bij Stan Feijs (kapitein),
Bovenstraat 6, 6245 KR Mesch, tel. 06-15146816.


Anbi: Jaarrekening 2016

Via deze link kunt u de jaarcijfers van 2016 van onze parochie bekijken.
De cijfers zijn gebaseerd op de volledige jaarrekening van 2016 en gepubliceerd in juni 2017.
De vermelding van de volledige ANBI-gegevens van onze parochie via de speciale Bisdom-ANBIsite vindt u hier.


Uitzending H.Missen via website

Via onze website kunt u bij de startpagina onder het tv-icoontje zowel live als op enig later tijdstip luisteren en kijken naar de viering vanuit onze kerk. Vanwege de gratis ‘host’ begint elke uitzending met een korte reclame, maar daarna start direct onze uitzending. Door dit voor lief te nemen, kunnen wij deze voorziening zonder kosten opzetten en via het internet doorgeven.


Ziekenbezoek in het ziekenhuis

Aangezien het Ziekenhuis sinds enkele jaren opgenomen parochianen niet meer aan de (thuis)parochie doorgeeft, weten wij niet wie er in het ziekenhuis verblijft.
Indien u graag een bezoek wenst in het ziekenhuis of eventueel daarna wanneer u weer thuis bent, laat dit dan zelf of door familie weten via een berichtje aan pastoor Driessens (tel. 4091317). Bedankt voor uw medewerking.
- Design RaHe © 2010-2017 | Heilige Pancratius Parochie Mesch - www.pancratius-mesch.nl - Contact - Sitemap