Zondagsmis op YouTube

Wij zenden de HH.Missen van de zondag uit op YouTube. Door op de naam van de betreffende viering te klikken, kunt u direct naar de betreffende uitzending gaan.

H.Mis zondag 17 oktober 2021 (B-29)

Wanneer er een nieuwe opname is, wordt deze hier op onze website aangegeven. Indien u zich bij YouTube gratis abonneert op ons kanaal (Pancratiuskerk Mesch Live), ontvangt u automatisch een bericht bij een nieuwe uitzending.


Allerheiligen-Allerzielen

Wij herdenken onze dierbare overledenen tijdens de volgende vier vieringen:
zon. 31 okt. 10.00 uur in de heilige mis;
zon. 31 okt. 15.00 uur bij het Allerzielenlof;
ma. 1 nov. 19.00 uur tijdens de hoogmis van Allerheiligen;
di. 2 nov. 19.00 uur tijdens de Requiemmis.
Aanmelding voor deze vieringen op donderdagavond 28 oktober is verplicht. Mocht een van de vieringen vol bezet zijn, dan kunt u nog kiezen voor een van de andere vieringen. Aanmelden kan alleen op donderdagavond 28 okt. van 19.00 uur tot 21.00 uur via telefoon 043-4098270 bij Charles en Idaline Paquay-Beijer.


Aanmelding Heilige Missen

WIJZE VAN AANMELDEN:
Aanmelding voor de heilige Missen van Allerheiligen, Allerzielen en voor het Allerlerzielenlof (zie hiervoor) blijft nodig vanwege het beperkte aantal plaatsen in onze kleine kerk. Aanmelden kan alleen op donderdagavond 28 okt. van 19.00 uur tot 21.00 uur via telefoon 043-4098270 bij Charles en Idaline Paquay-Beijer.

AANVULLENDE UITLEG:
De nieuwe versoepelingen ingaande 25 sept. 2021 in het kerkelijk protocol (geen anderhalve meter – volkszang en koorzang) zijn aan strikte ventilatieregels gebonden, die ook gelden tijdens de vieringen. Daarnaast wordt van de kerkgangers verwacht dat zij elkaar de ruimte geven in de kerk bij het lopen door de kerk en het plaats nemen.
In ons kleine kerkgebouw met één smal middenpad is dit moeilijk om te zetten in de praktijk. Daarnaast is er - zoals in de meeste kerken - geen ventilatiesysteem aanwezig. Wij mogen alleen luchten voor en na de vieringen, maar niet tijdens een viering.
Zodoende zien we ons helaas nog genoodzaakt de oude regels aan te houden m.b.t. aanmelding vooraf, zitplaatsen op anderhalve meter en nog geen volkszang of koorzang.
Door het vullen van de kerkbanken van voor naar achter in de kerk zijn mondkapjes niet meer nodig. Huisgenoten en/of familieleden die ook thuis bij elkaar samenkomen mogen met maximaal 4 personen in een bank plaatsnemen. De kerkbanken worden nog steeds om en om gebruikt. Wij vertrouwen op uw medewerking en hopen dat bij de volgende versoepelingen meer mogelijk is in de richting van het oude normaal.

Vanwege de beperkte ruimte in onze kleine kerk blijft een aanmelding voor de heilige Missen in het weekend van kracht. Dit betreft concreet de zondagse heilige Mis om 10.00 uur en de heilige Mis op de eerste zaterdag van de maand om 19.00 uur.
In onze parochie zijn een aantal vrijwilligers bereid om deze aanmeldingen per telefoon op toerbeurt aan te nemen. Let op: u kunt alleen uzelf en uw huisgenoten aanmelden. Elke week zal hier via onze website en in weekblad de Etalage het telefoonnummer bekend worden gemaakt dat u hiervoor kunt bellen.
Mocht u na eerdere aanmelding toch niet kunnen komen, dan stellen wij het zeer op prijs om een afmelding te ontvangen, zodat eventueel andere kerkgangers aan de viering kunnen deelnemen.

VEILIGHEIDSREGELS:
Naast alle eerdere maatregelen (bij mogelijke corona gerelateerde ziekteklachten thuis blijven - handen ontsmetten bij binnenkomst - gepaste afstand houden - niet zingen of meezingen) gelden de volgende regels:
1. Maximaal 14 kerkbanken kunnen wij gebuiken voor een kerkdienst.
2. Mondkapjes zijn niet langer verplicht, mits iedereen wel gepaste afstand houdt tot de andere aanwezigen en bij binnenkomst plaatsneemt op de aangewezen plaats.
3. De zitplaats in de kerk wordt u aangewezen. I.v.m. het smalle gangpad vullen wij de kerkbanken van voor naar achteren, zodat de veilige afstand tot elkaar behouden blijft.

Vanwege elkaars gezondheid rekenen wij op uw aller medewerking wanneer u naar de kerk komt.
Dank voor uw medewerking.


Kinderwoorddienst

Na een lange pauze vanwege Covid-19 start de Kinderwoorddienst weer op. De eerste keer dat er weer een kinderwoorddienst tijdens de H. Mis voor de kinderen van de basisschoolleeftijd wordt gehouden, is op zaterdag 6 november om 19.00 uur.
Aan het begin van de mis gaan de kinderen met Mevr. Jos Schuijren-Timmermans naar de pastorie, waar zij het evangelie op kinderniveau zal uitleggen en bespreken met de kinderen. Voor de voorbede komen de kinderen terug en volgen de dienst van de eucharistie bij hun ouders in de bank mee.
Op 6 november zullen de communicantjes van dit jaar aanwezig zijn. Voor hen is deze heilige mis de dankviering na de heilige Communie.
Ouders met kinderen: van harte welkom.


Ziekenbezoek in het ziekenhuis

Aangezien het Ziekenhuis opgenomen parochianen niet meer aan de (thuis)parochie doorgeeft, weten wij niet wie er in het ziekenhuis verblijft.
Indien u graag een bezoek wenst in het ziekenhuis of eventueel daarna wanneer u weer thuis bent, laat dit dan zelf of door familie weten via een berichtje aan pastoor Driessens (tel. 4091317). Bedankt voor uw medewerking.
- Design RaHe © 2010-2019 | Heilige Pancratius Parochie Mesch - www.pancratius-mesch.nl - Contact - Sitemap