Samen voor de Voedselbank

Ook dit jaar zetten wij ons samen met de OBS Mesch in voor de actie van L1: "Samen voor de voedselbank".
We werken daarbij samen met de parochie van Mariadorp.

Van zaterdag 3 tot en met maandag 12 december kunt u producten voor de voedselbank inleveren:
a) rondom de vieringen in onze kerk;
b) bij Ingrid Decker, Heiweg 2, ofwel b.g.g. ernaast bij Godfroy Assurances tijdens kantooruren
c) bij O.B.S. Mesch (vanaf dinsdag 6 december)
d) in de kerk van Mariadorp bij de weekendvieringen.

Via deze link vindt u meer informatie over deze actie en het boodschapppenlijstje met lang houdbare producten die worden ingezameld.
Graag bevelen wij deze actie bij u aan!
Doe mee en sponsor een of meerdere artikelen van het lijstje. BEDANKT.


Nieuwe tekst Onze Vader

Ingaande het nieuwe kerkelijk jaar dat op de eerste zondag van de Advent (zondag 27 november) begint, wordt in de liturgie van de kerk in Nederland en België één nieuwe tekst gebruikt van het Onze Vader. Dit hebben de gezamenlijke bisschoppenconferenties van Nederland en Vlaanderen besloten. Het is geenszins wenselijk noch gepast dat in eenzelfde taalgebied in verschillende parochies het Gebed des Heren anders gebeden wordt. Tegen die achtergrond vraagt onze bisschop, uw aller medewerking om de eenheid in de liturgie op dit vlak te bewaren en te koesteren en daarom inderdaad vanaf de advent ook in de liturgie het ‘nieuwe’ Onze Vader te gebruiken.
De veranderingen vallen eigenlijk mee en zijn alleen in het tweede gedeelte van de tekst. Hieronder vindt u alvast de tekst van de nieuwe vertaling. Bij de invoering van de nieuwe tekst zullen gebedskaartjes met de nieuwe tekst in de kerk worden uitgedeeld. In de zangbundel zal het nieuwe Onze Vader voorin middels een sticker een snel vindbare plaats krijgen.
Het zal zeker even wennen zijn, maar met enige oefening zal het snel gewoon zijn om met de nieuwe eenheidsvertaling het Onze Vader te bidden.

Onze Vader,
die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.
Amen.


Resultaten Vastenaktie 2016

De gezamenlijke vastenaktie ten behoeve van een multifuntioneel leslokaal heeft € 13.500,- opgebracht. Via deze link vindt u meer informatie hierover en ook enkele foto's over de voortgang van het project. Bedankt aan alle gevers!


Meditatievieringen

Vanaf dinsdag 4 oktober houdt Em.-Pastoor en Encountertrainer J. Schafraad tweewekelijks een meditatieviering in de ontmoetingsruimte bij de kerk van Mariadorp. Begin telkens om 19.15 uur. Het betreft een cyclus van 20 avonden, die ook los van elkaar bezocht kunnen worden. Onder de titel "Bezieling wil je delen" komen diverse onderwerpen ter sprake over Zingeving en Levenswijsheid. Meer informatie en alle datums vindt u via deze link.


Uitslag Tombola
van de Jonkheid van Mesch

Eerste prijs: 32.771
Tweede prijs: 34.133
Derde prijs: 09.437
Damesprijs: Lisa Duijsens
Herenprijs: Edwin Wolfs

Prijswinnaars kunnen zich melden bij Eelco Feijs (kapitein),
Bovenstraat 6, 6245 KR Mesch, tel. 06-81526830.


Uitzending H.Missen via website

Via onze website kunt u bij de startpagina onder het tv-icoontje zowel live als op enig later tijdstip luisteren en kijken naar de viering vanuit onze kerk. Vanwege de gratis ‘host’ begint elke uitzending met een korte reclame, maar daarna start direct onze uitzending. Door dit voor lief te nemen, kunnen wij deze voorziening zonder kosten opzetten en via het internet doorgeven.


Ziekenbezoek in het ziekenhuis

Aangezien het Ziekenhuis sinds enkele jaren opgenomen parochianen niet meer aan de (thuis)parochie doorgeeft, weten wij niet wie er in het ziekenhuis verblijft.
Indien u graag een bezoek wenst in het ziekenhuis of eventueel daarna wanneer u weer thuis bent, laat dit dan zelf of door familie weten via een berichtje aan pastoor Driessens (tel. 4091317). Bedankt voor uw medewerking.
- Design RaHe © 2010-2015 | Heilige Pancratius Parochie Mesch - www.pancratius-mesch.nl - Contact - Sitemap