Bronk

Een jaarlijks terugkerend feestelijk gebeuren is het Bronkfeest. In de uiterste zuidwesthoek van Limburg gaat de jaarlijkse Sacramentsprocessie met een grote diversiteit aan tradities en festiviteiten vergezeld. Dat dit juist hier in deze regio zo uitbundig gebeurt, is niet zo verwonderlijk aangezien de oorsprong van het Sacramentsfeest met de processie en de aanbidding van Christus in de heilige Eucharistie afkomstig is uit het naburige Luik vanwege de heilige Juliana van Cornillon en de heilige Eva van St. Martin. In 1246 organiseerden zij samen met de Franse aartsdiaken Jacques Panthaleon in Luik voor het eerst een Sacramentsfeest. De hiervoor genoemde aartsdiaken werd in 1261 tot paus gekozen en stelde als paus Urbanus IV het Sacramentsfeest in voor de gehele kerk.

In de Sacramentsprocessie draagt de pastoor de grote geconsacreerde (heilige) Hostie in een monstrans door de versierde straten van de parochie. Hij wordt hierbij vergezeld door de biddende gelovigen, jong en oud, die meestal een aantal geloofsgeheimen of diverse elementen van de Eucharistieviering uitbeelden. Ook is er koorzang en klinken er processiemarsen van de harmonieën. Bij de diverse rustaltaren veelal versierd met prachtige bloemtapijten wordt de zegen gegeven met het Allerheiligste en klinken kamerschoten als een saluut en eerbetoon aan Christus’ aanwezigheid in de Eucharistie. Na de processie en de afsluitende dankviering wordt enkele dagen gefeest, waarbij veelvuldig de cramignon (reidans) wordt gedanst.

In Mesch wordt de Bronk gehouden rondom de derde zondag na Pinksteren (zie datum). De eigen tradities (zie gebruiken) worden met een groot enthousiasme door jong en oud in ere gehouden. De Bronk brengt mensen dichter bij elkaar en hopelijk ook dichter bij Jezus Christus in het prachtige geloofsgeheim dat zij samen vieren.
- Design RaHe © 2010-2019 | Heilige Pancratius Parochie Mesch - www.pancratius-mesch.nl - Contact - Sitemap