Communie
Communicantjes 2015 “Een boot vol vrienden”: Nicky Moonen, Yvo Wolfs, Koen Dassen en Tijn Paquaij. Klik hier voor meer fotos.

Eerste H.Communie


De viering van de Eerste H. Communie is in samenwerking met de buurtparochies vastgesteld op de eerste zondag van de meimaand om 10.00 uur.
Aanmelding graag aan het begin van het schooljaar via de pastorie (of via de school OBS Mesch).
De voorbereiding voor de Eerste H.Communie voor de kinderen van groep 4 gebeurt in samenwerking met de Openbare Basisschool Mesch op school buiten schooltijd door de parochie.

Ziekencommunie


Zieken die thuis de H.Communie willen ontvangen kunnen zich melden bij de pastoor.
In de regel wordt de Ziekencommunie op de eerste vrijdag van de maand, met Kerstmis en met Pasen rondgebracht.
Om de Heer in de H.Communie thuis te ontvangen kunt u op een tafel een wit kleed met een of twee kaarsen en een kruisbeeld klaarzetten. Een schaaltje met wijwater en een palmtakje kan eventueel erbij geplaatst worden, zodat de priester de zieke ermee kan zegenen.
- Design RaHe © 2010-2019 | Heilige Pancratius Parochie Mesch - www.pancratius-mesch.nl - Contact - Sitemap