Doopsel

Wanneer er op een of andere wijze binding is met onze parochie kan het doopsel in onze parochiekerk plaatsvinden. Hiervoor dient u contact op te nemen met de pastoor. In overleg wordt de datum voor een bezoek vanwege de doopvoorbereiding en de doopviering vastgesteld. In de regel vindt het doopsel plaats op een zondagmiddag om 13.30 of 14.00 uur.


Vanwege de registratie in het doopboek zijn de volgende gegevens belangrijk:
 - doopnamen en achternaam van de dopeling, de ouders en de peetouders
 - geboortedatum en geboorteplaats van de dopeling
Het is prettig als u deze gegevens bij het doopgesprek bij de hand heeft.

Bij het doopsel ontvangt u van de parochie een doopkaars. Wanneer u in de familie over een doopdoek (vierkante witte doek) beschikt, is het uiteraard mogelijk om deze in de doopviering te gebruiken. Het doopsel kan ook worden bijgeschreven in het trouwboekje.
- Design RaHe © 2010-2019 | Heilige Pancratius Parochie Mesch - www.pancratius-mesch.nl - Contact - Sitemap