Gebruiken

Tweede Pinksterdag

Op Tweede Pinksterdag komt de Jonkheid van Mesch na het bezoek aan de H.Mis samen in een van de café’s van het dorp om een afvaardiging te kiezen. Tot de Jonkheid van Mesch behoren alle inwoners van de parochie die niet getrouwd zijn of samenwonen en tenminste 16 jaar oud zijn. Gekozen worden 3 of 4 jongens, die optrekken en die het lopende jaar alle activiteiten in Mesch zullen verzorgen, waarbij het organiseren van de Bronk in Mesch het belangrijkste is. De gekozen jongens kiezen uit hun midden de volgende functies: de kapitein, de luitenant, de vaandrig en de secretaris/penningmeester.

Bronkzaterdag

Om 18.30 uur wordt de Bronk ingeschoten met kamerschoten tegenover de pastorie aan de Grote Breul. Na afloop wordt de kerkelijke vlag door de Jonkheid afgehaald bij de pastoor op de pastorie en samen met het reiboeket door de vaandrig in de vlaggenmast bij de kerk gehesen. Tevens worden de vlaggen met reiboeketten vanuit de kerktoren gehangen.

afhalen kerkelijke vlag door Jonkheid

Bronkzondag

Om 6.00 uur wordt de kapitein door de ‘Tromkes’ opgehaald. Vervolgens worden de andere leden van de Jonkheid opgehaald om met elkaar de ronde door het dorp te maken. De processieroute wordt versierd en de rustaltaren worden opgebouwd.

Om 10.00 uur begint de Hoogmis. De Jonkheid gekleed in jacquet zit vooraan in de kerk. Tijdens de H.Mis houdt de Jonkheid de collecte voor de kerk. Na de H.Mis begint het opstellen van de processie. De Jonkheid haalt de harmonie op vanaf De Laathof.

Sacramentsprocessie

Met het luiden van de kerkklokken begint tegen 11.15 uur de sacramentsprocessie. De processie trekt in zijn geheel voor de kerk langs het Allerheiligste.

De processie heeft een vaste volgorde van de diverse groepen, die u hier kunt bekijken

De processie stelt zich op vanaf het begin van de Burg. J.Duijsensstraat en de Grijzegraaf. De route loopt vanaf het Kerkplein langs de kerk via de Grijzegraaf naar het rustaltaar in de Bovenstraat. Vervolgens via de Red Horsestraat en een tweede maal door de Bovenstraat naar het rustaltaar Op den Dries. Hierna door de Klokkestraat naar het rustaltaar aan de Langstraat. Aansluitend naar via het Kerkplein naar het rustaltaar aan de Grijzegraaf. Via de Burg. J.Duijsensstraat terug naar de kerk.

Bij de diverse rustaltaren wordt de zegen gegeven met het Allerheiligste en klinken er als eerbetoon aan het Allerheiligste kamerschoten. De processie eindigt in de kerk met een dankviering. Na het Te Deum, het Tantum ergo en het Pancratiuslied is de offergang door de Jonkheid voor de kerk. Na afloop treft men zich bij de plaatselijke café’s. ’s Avonds om 20.00 uur begint de eerste ‘rei’ en wordt de cramignon gedanst.

zegening met het Allerheiligste

Bronkmaandag

Om 6.00 uur wordt begonnen met de reveille door het dorp. Deze wordt verzorgd door de overige leden van de Jonkheid.

Om 10.00 uur begint de Jonkheidsmis die wordt opgeluisterd door het kerkelijk zangkoor en bij de offergang door de harmonie. Deze offergang verzorgd door de Jonkheid is voor de jonkheid.

Na de H.Mis worden alle graven op het kerkhof gezegend, terwijl de harmonie passende muziek ten gehore brengt. Hierna is voor de pastorie het vaandelzwaaien door de Jonkheid ter ere van de geestelijkheid van de parochie. Aansluitend nodigt de pastoor iedereen uit voor een drankje in de pastorietuin. Na een gezellig samenzijn opent de pastoor op uitnodiging van de kapitein de eerste ‘Rei’, waarbij hij voorop gaat met het reiboeket. Hierna trekt de rei door het dorp verder. Na een pauze begint om 20.00 uur de tweede rei.

Bronkdinsdag

Na het grote opruimen wordt de Bronk ’s avonds bij de café’s van het dorp afgesloten. Om 24.00 uur wordt voor de laatste maal de rei gehouden. Hierna zal de jonkheid bij de kerk de kerkelijke vlag afhalen en is de Bronk voor dat jaar voorbij.

Zondag na de Bronk

Na de H.Mis van 10.00 uur komt de Jonkheid op de pastorie samen om de tombolaprijzen te trekken. De pastoor trekt de winnende nummers. De jonkheid is hierbij als getuige aanwezig.
- Design RaHe © 2010-2019 | Heilige Pancratius Parochie Mesch - www.pancratius-mesch.nl - Contact - Sitemap