Giften

Naast de kerkbijdrage is het ook mogelijk om de parochie via een gift te steunen. Dit kan zijn door middel van een ‘vrije’ gift of door middel van een gift met een geoormerkt doel. In dit laatste geval zal het kerkbestuur er zorgvuldig op toezien dat uw bijdrage alleen voor dit doel wordt aangewend. Giften aan een ANBI (een Algemeen Nut Beogende Instelling waartoe ook de kerk behoort) zijn onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar bij de aangifte van de inkomstenbelasting.

Als u onze parochie wilt steunen door middel van een gift dan kunt u deze overmaken op bankrekening NL81 RABO 0115 0015 06 t.n.v. Kerkbestuur H. Pancratius te Eijsden o.v.v. “gift”ofwel “gift voor….”, ofwel “gift voor restauratie”
Bij voorbaat alvast hartelijk bedankt!

Het Kerkbestuur
 - Design RaHe © 2010-2019 | Heilige Pancratius Parochie Mesch - www.pancratius-mesch.nl - Contact - Sitemap