Huwelijk

Wanneer er op een of andere wijze binding is met onze parochie kan de viering van het kerkelijk huwelijk in onze parochiekerk plaatsvinden. Hiervoor dient u contact op te nemen met de pastoor. In overleg worden de datums en tijden voor de huwelijksviering en de huwelijksgesprekken vastgesteld. Op zon- en feestdagen, Aswoensdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag vindt er geen huwelijksviering plaats.

Meestal zal de huwelijksviering plaatsvinden in een eucharistieviering.
In de H.Mis is er een vast kerkelijk ritueel met een vaste volgorde van onderdelen van de viering. De kerkelijke teksten voor een huwelijksviering met de vele keuzemogelijkheden om er een persoonlijke viering van te maken, worden u graag ter beschikking gesteld. Indien gewenst kan dit ook digitaal gebeuren. Wanneer één van de partners niet katholiek is, wordt in overleg meestal gekozen voor een gebedsdienst zonder eucharistie.
Bij een huwelijksviering kiezen wij voor levende muziek en worden er geen CD’s gedraaid. Het is mogelijk om het kerkelijk zangkoor St. Pancratius van onze parochie te vragen. Eigen zang of muziek is ook mogelijk, mits deze zang of muziek past in de aard van de viering en in de kerk.
Een gezegende trouwkaars wordt door de parochie als herinnering aan het huwelijk aan het bruidspaar aangeboden. Het bruidspaar kan deze trouwkaars in de viering ontsteken, bijvoorbeeld met hun eigen doopkaarsen.
De bloemversiering in de kerk kan gebeuren in overleg met de bloemengroep. Het is ook mogelijk om deze versiering zelf te verzorgen.- Design RaHe © 2010-2019 | Heilige Pancratius Parochie Mesch - www.pancratius-mesch.nl - Contact - Sitemap