Restauratie

Toren in de steigers
Vanaf 2005 is in samenwerking met de parochianen en vrijwilligers veel tot stand gebracht:
 • de kerktoren werd in zijn geheel gerestaureerd en opnieuw gevoegd;
 • alle glas in loodramen van de toren en de Mariakapel werden gerestaureerd;
 • het oksaal werd tochtdicht gemaakt en opnieuw geschilderd;
 • de vloer van de klokkenstoel in de toren werd vervangen;
 • de elektrische bedrading op de gewelven werd gemoderniseerd;
 • een alarminstallatie werd aangelegd;
 • de kerk en sacristie kregen een grondige schilderbeurt;
 • de houten steunbalken van het plafond werden opnieuw van verguldsel voorzien;
 • het altaar, de credens en de houten lijsten van de kruiswegstaties werden opgeknapt;
 • de apparatuur voor de radio uitzendingen werd aangesloten;
 • diverse gevels van de pastorie werden opnieuw gevoegd;
 • het buitenschilderwerk van de kerk en pastorie werd onder handen genomen
 • de afscheidingsmuren van de tuin en het kerkhof werden opgeknapt
 • het kerkhof kreeg een mooie afscheidsplek en verbeterde toegangspaden.
De algemene onderhoudstoestand van onze eeuwenoude kerk en de monumentale pastorie zijn goed te noemen. Daar zijn wij als parochie ook trots op.
In het kader van de BRIM-regeling (= Besluit Rijksubsidiëring Instandhouding Monumenten) werd van 2012 tot 2017 gewerkt aan de uitvoering van een ingediend zesjarenplan voor de instandhouding van ons kerkgebouw. Vanaf 2012 werden de volgende werkzaamheden gerealiseerd:
 • een grondige onderhouds- en schoonmaakbeurt aan het orgel, dat eveneens een rijksmonument is
 • de vernieuwing van het leien kerkdak (de oude leien waren van slechte kwaliteit en schaalden af), zie filmpje
 • de vernieuwing van de overige daken van sacristie en berging (grotendeels verweerd door ouderdom)
 • de restauratie van het mergelwerk aan het priesterkoor en de sacristie (schades door afbrokkeling en wespengaten)
 • de reparatie van de zandstenen omlijstingen van de glas-in-lood ramen
 • de vernieuwing van het voegwerk van het schip van de kerk
 • de reparatie van de diverse gebroken glaasjes van de gebrandschilderde ramen
 • de plaatsing van voorzetbeglazing voor de gebrandschilderde ramen aan het priesterkoor
 • het buitenschilderwerk van de kerk.Daarnaast zijn er nog vele andere kleinere en grotere onderhoudsklussen die tussentijds met vereende krachten op allerlei gebied door onze vrijwilligers werden verricht, waarvoor wij iedereen heel dankbaar zijn.

De algemene onderhoudstoestand van onze eeuwenoude kerk en de monumentale pastorie zijn goed te noemen. Daar zijn wij als parochie ook heel trots op. Inmiddels worden er voorbereidingen getroffen voor een nieuw zesjarenplan voor de instandhouding van ons kerkgebouw voor de jaren 2020-2026 in het kader van de SIM-regeling, die in plaats van de BRIM-regeling is gekomen.

De intentie is om ons kerkgebouw door regelmatig en noodzakelijk onderhoud goed te bewaren voor de toekomst en voor onze toekomstige generaties, zodat ook zij van een mooie kerk gebruik kunnen maken voor de eredienst en andere kerkelijke bijeenkomsten.

Mocht u een of meerdere kleinere of grotere ‘steentjes’ hiervoor willen bijdragen, dan kunt u dit doen door een gift over te maken onder vermelding van “gift onderhoud kerk” op bankrekening NL81 RABO 0115 0015 06 t.n.v. Kerkbestuur H. Pancratius te Eijsden. Alvast bedankt!!!- Design RaHe © 2010-2019 | Heilige Pancratius Parochie Mesch - www.pancratius-mesch.nl - Contact - Sitemap