Vieringen

Zondag 10.00 uur Hoogmis met koor
Maandag 19.00 uur H. Mis
Dinsdag 09.00 uur H. Mis
Woensdag   geen viering
Donderdag 19.00 uur H. Mis
Vrijdag 09.00 uur H. Mis
Zaterdag 19.00 uur H. Mis met kinderwoorddienst *

* (alleen 1e zaterdag van de maand, de andere zaterdagen is er géén viering)

NB. De concrete vieringen op datum vindt u bij de actuele misintenties. Vanwege wijzigingen door kerkelijke feesten of bijzondere omstandigheden raden wij u aan het actuele overzicht van de misintenties te raadplegen.

Rozenkransgebed

In de mei- en oktobermaand telkens 20 minuten voorafgaand aan de avondmis op de werkdagen.

Aanbidding van het Allerheiligste

Op de donderdag vóór de eerste vrijdag van de maand van 18.40 tot 19.00 uur is er gelegenheid tot stil gebed bij het Uitgestelde Allerheiligste Sacrament (uitgezonderd in mei en oktober, dan wordt de rozenkrans gebeden).

Kruisweg

De kruiswegviering wordt gehouden op Goede Vrijdag om 15.00 uur

Ziekencommunie

De ziekencommunie wordt rondgebracht op de eerste vrijdag van de maand naar de zieken en thuiszittenden. Nieuwe adressen kunnen aangemeld worden via de pastorie. Om de Heer in de H.Communie thuis te ontvangen kunt u op een tafel een wit kleed met een of twee kaarsen en een kruisbeeld klaarzetten. Een schaaltje met wijwater en een palmtakje kan eventueel erbij geplaatst worden, zodat de priester de zieke ermee kan zegenen.

Kinderwoorddienst

Speciaal voor de kinderen vanaf de basisschoolleeftijd is tijdens de H. Mis van 19.00 uur op de eerste zaterdag van de maand een eigen woorddienst. Na het welkomstwoord gaan de kinderen met een vrijwilligster mee naar de pastorie. Hier wordt het evangelie van de betreffende zondagsmis verteld en op kinderniveau uitgelegd. Vóór de voorbede komen de kinderen terug naar de kerk en spreken ook zelf enkele voorbeden uit. Hierna volgen zij het resterende deel van de H.Mis bij hun ouder(s) in de kerkbank. Op eerste Kerstdag, Palmzondag en eerste Paasdag wordt ook een kinderwoorddienst gehouden.

- Design RaHe © 2010-2019 | Heilige Pancratius Parochie Mesch - www.pancratius-mesch.nl - Contact - Sitemap