Vormsel

Het H.Vormsel voor kinderen vindt meestal plaats in de maand maart. De leerlingen van groep 8 kunnen zich hiervoor aanmelden aan het begin van het schooljaar via de pastorie (of via de school OBS Mesch).
De voorbereiding voor het H.Vormsel gebeurt in samenwerking met de Openbare Basisschool van Mesch op school buiten schooltijd door de parochie.


Vormelingen 2015; voorste rij: Lucas Partouns, Liam Erkens, Jules Kints, Evy van den Boorn, Raquel Plusquin en Nienke Timmermans; achterste rij: Roy Huynen, Thomas Peters, Niels Bessems, Thur Paquaij, Mgr. H. Schnackers (vormheer), Femke Tielens, Meike Martens en Fenna Janssen.
klik hier voor meer foto's
Volwassenen die het H.Vormsel wensen te ontvangen kunnen zich melden bij de pastoor. Voor hen is een andere voorbereiding en na overleg ook een andere vormselviering.- Design RaHe © 2010-2019 | Heilige Pancratius Parochie Mesch - www.pancratius-mesch.nl - Contact - Sitemap