Ziekenzalving

Voor een ziekenzalving kunt u een afspraak maken met de pastoor. Mocht u telefonisch geen contact krijgen, dan hoort u via het antwoordapparaat hoe u hem (of een collega) kunt bereiken. Vooral bij spoedgevallen is dit laatste zeer belangrijk.

De ziekenzalving is bedoeld als sacrament om de ernstige zieken te sterken, om hen kracht en heil te schenken. Het verdient sterke aanbeveling om het sacrament tijdig te ontvangen, zodat de zieke het bewust en in volle ontvankelijkheid kan ontvangen. Daarnaast heeft dit ook het voordeel dat alles in alle rust kan gebeuren en dat de naaste familie erbij aanwezig kan zijn.
Meestal zal de priester ook even persoonlijk met de zieke willen spreken om hem of haar op het sacrament voor te bereiden. Bij de ziekenzalving kan ook de H.Communie worden ontvangen.
De ziekenzalving vindt plaats door gebed, handoplegging en de zalving met de ziekenolie door het bekruisen van het hoofd en de handen. Ter voorbereiding kan een witte doek, een kruisbeeld, een of twee kaarsen, wijwater en een palmtakje en enkele watjes worden klaargezet.- Design RaHe © 2010-2019 | Heilige Pancratius Parochie Mesch - www.pancratius-mesch.nl - Contact - Sitemap