Overleden

Op 21 juli is te Margraten in de leeftijd van 86 jaar onverwachts overleden onze medeparochiane Mevr. Thea Henkes-Candel. Zij woonde voorheen aan de Klokkestraat. Wij danken haar o.a. voor haar jarenlange inzet als vrijwilligster bij de poetsgroep van onze kerk. De uitvaartmis vindt plaats op maandag 26 juli om 11.00 uur in besloten kring, waarna de begrafenis plaatsvindt op het kerkhof. De viering kunt u via de livestream van onze parochie meevolgen. Wij bidden om de eeuwige rust voor Thea en om steun en kracht voor haar familie.


Zondagsmis op YouTube

Wij zenden de HH.Missen van de zondag uit op YouTube. Door op de naam van de betreffende viering te klikken, kunt u direct naar de betreffende uitzending gaan.

H.Mis zondag 25 juli 2021 (B-17)

Uitvaartmis voor Mevr. Thea Henkes-Candel maandag 26 juli 2021

Wanneer er een nieuwe opname is, wordt deze hier op onze website aangegeven. Indien u zich bij YouTube gratis abonneert op ons kanaal (Pancratiuskerk Mesch Live), ontvangt u automatisch een bericht bij een nieuwe uitzending.

Bij onze huidige provider is de internetsnelheid aan de lage kant, waardoor er met regelmaat problemen zijn bij het uitzenden van de heilige missen. In december 2020 is een nieuwe internetaansluiting aangevraagd bij een andere provider die veel hogere snelheden kan leveren. In verband met bodemonderzoek en vergunningsprocedures voor graafwerkzaamheden wachten wij helaas nog steeds op deze aansluiting, zodat wij daarna met betere kwaliteit de missen kunnen streamen. Tot zolang dit nog niet gerealiseerd is, blijft het helaas behelpen.


Aanmelding Heilige Missen

WIJZE VAN AANMELDEN:
Aanmelding voor de heilige Mis van zondag 1 augustus om 10.00 uur is verplicht vanwege het beperkte aantal plaatsen in onze kleine kerk op anderhalve meter. Aanmelden kan alleen op donderdagavond 29 juli van 19.00 uur tot 21.00 uur via telefoon 06-29545719 bij Willy Smeets.

AANVULLENDE UITLEG:
Vanwege de beperkte ruimte in onze kleine kerk blijft een aanmelding voor de heilige Missen in het weekend van kracht. Dit betreft concreet de zondagse heilige Mis om 10.00 uur en de heilige Mis op de eerste zaterdag van de maand om 19.00 uur.
In onze parochie zijn een aantal vrijwilligers bereid om deze aanmeldingen per telefoon op toerbeurt aan te nemen. Let op: u kunt alleen uzelf en uw huisgenoten aanmelden. Elke week zal hier via onze website en in weekblad de Etalage het telefoonnummer bekend worden gemaakt dat u hiervoor kunt bellen.
Mocht u na eerdere aanmelding toch niet kunnen komen, dan stellen wij het zeer op prijs om een afmelding te ontvangen, zodat eventueel andere kerkgangers aan de viering kunnen deelnemen.

VEILIGHEIDSREGELS:
Naast alle eerdere maatregelen (bij mogelijke corona gerelateerde ziekteklachten thuis blijven - handen ontsmetten bij binnenkomst - anderhalve meter afstand houden - niet zingen of meezingen) gelden de volgende regels:
1. Maximaal 30 personen mogen een kerkdienst bezoeken (bedienaren en vrijwillige helpers niet meegerekend);
2. Mondkapjes zijn verplicht, voor iedereen vanaf 13 jaar en ouder: d.w.z. concreet bij binnenkomst totdat de H. Mis begint en bij het verlaten van de zitplaats in de kerk bij een verplaatsing of het naar buitengaan. Nieuw is dat vanaf 26 juni het mondkapje bij het begin van de heilige mis of viering mag worden afgezet, zolang men op zijn plaats blijft. Iedereen dient zelf voor zijn eigen mondkapje te zorgen.
3. De zitplaats in de kerk wordt u aangewezen. I.v.m. het smalle gangpad vullen wij de kerkbanken van voor naar achteren, zodat de veilige afstand tot elkaar behouden blijft.

Vanwege elkaars gezondheid rekenen wij op uw aller medewerking wanneer u naar de kerk komt.
Dank voor uw medewerking.


Spreekuur in de pastorie

Door de versoepelingen kan het gebruikelijke spreekuur op de donderdagen van 17.30 tot 18.30 uur weer plaatsvinden. U kunt ook bellen via tel. 4091317. Tevens is het mogelijk om per telefoon een afspraak te maken voor een persoonlijk gesprek op een ander moment.


Ziekenbezoek in het ziekenhuis

Aangezien het Ziekenhuis opgenomen parochianen niet meer aan de (thuis)parochie doorgeeft, weten wij niet wie er in het ziekenhuis verblijft.
Indien u graag een bezoek wenst in het ziekenhuis of eventueel daarna wanneer u weer thuis bent, laat dit dan zelf of door familie weten via een berichtje aan pastoor Driessens (tel. 4091317). Bedankt voor uw medewerking.
- Design RaHe © 2010-2019 | Heilige Pancratius Parochie Mesch - www.pancratius-mesch.nl - Contact - Sitemap