Zondagsmis op YouTube

Wij zenden de HH.Missen van de zondagen en de feestdagen live uit op YouTube. Door op de naam van de betreffende viering te klikken, kunt u achteraf de betreffende viering terugkijken. De live uitzending bekijkt u via ons YouTube kanaal Pancratiuskerk Mesch Live. Via deze link kunt u recente eerder uitgezonden vieringen op een later tijdstip alsnog bekijken.

H. Mis zondag 26 maart 2023 (Vasten A-5).

Viering met zegening van Ikonen 12 maart 2023.

Meditatieviering zondag 19 maart 2023.

Wanneer er een nieuwe opname is, wordt deze hier op onze website aangegeven. Indien u zich bij YouTube gratis abonneert op ons YouTube kanaal, ontvangt u automatisch een bericht bij een nieuwe live uitzending.


Vastenactie 2023

Dit jaar is de gezamenlijke vastenactie voor een project van de Liefdezusters van het kostbaar Bloed in Indonesië. Deze zusters zetten zich in op het gebied van onderwijs en zorg voor de kwetsbaren van de samenleving in Gombong. Hier hebben zij een eigen ziekenhuis opgericht.
Het project van de vastenactie is voor de uitbreiding van hun naaiatelier met meer naaimachines, zodat zij nog meer mensen een kans op financiële zelfstandigheid kunnen bieden.
Kort voor Palmzondag zullen de infofolders en vastenactiezakjes worden rondgebracht. In de Goede Week worden de zakjes door de vrijwillig(st)ers huis aan huis opgehaald. U kunt uw gave ook geven in via het daarvoor bestemde offerblok in de torenruimte van onze kerk.


Actie Kerkbalans 2023

Normaal hielden wij als parochie eind januari – tegelijk met de landelijke actieperiode – de Actie Kerkbalans. Wegens persoonlijke omstandigheden zijn wij helaas genoodzaakt de Actie Kerkbalans iets te verplaatsen en zal de gebruikelijke informatiebrief later worden verspreid.
Zoals rond de jaarwisseling in de Etalage gepubliceerd heeft het kerkbestuur vanwege de flink gestegen kosten in het afgelopen jaar besloten om na 8 jaar de minimum kerkbijdrage met daaraan gekoppeld de vrijstelling van een eventuele rouw- of trouwdienst (indien men in de afgelopen vier jaren tenminste met de toen geldende minimum bijdrage heeft deelgenomen) te verhogen tot € 120,- voor het jaar 2023. Uiteraard zijn alle bijdragen welkom; ook lagere dan de bijdragen voor de vrijstellingen.
De tarieven voor de misstipendia blijven ongewijzigd.
Wij danken alle deelnemers aan de Kerkbijdrage voor hun onmisbare steun in het afgelopen jaar. De vrijwillige bijdragen – groot of klein – zijn nodig om het pastorale werk en het onderhoud aan kerk en pastorie goed te kunnen blijven verrichten.
Met dank voor uw steun en inzet ook in dit nieuwe jaar, groet u hartelijk het Kerkbestuur van Mesch.


Actuele vieringen

Het actuele overzicht van alle vieringen vindt u bij de misintenties op onze website.


Aandachtspunten i.v.m. Corona

Na het loslaten van de Coronaregels blijft het volgende van belang bij een bezoek aan de kerk:

- de bekende hygiëneregels blijven gehandhaafd; zoals handen wassen, hoesten en niezen in de ellenboog en geen handen schudden.
- wij vragen u vriendelijk om bij binnenkomst in de kerk uw handen te desinfecteren bij de dispenser naast de kerkdeur.
- bij verkoudheidsklachten en/of mogelijk andere Corona gerelateerde klachten niet naar de kerk komen.
Geef elkaar de ruimte en houd rekening met elkaar. Dank voor uw medewerking!


Ziekenbezoek in het ziekenhuis

Aangezien het Ziekenhuis opgenomen parochianen niet doorgeeft aan de (thuis)parochie, weten wij niet wie er in het ziekenhuis verblijft.
Indien u graag een bezoek wenst in het ziekenhuis of eventueel daarna wanneer u weer thuis bent, laat dit dan zelf of door familie weten via een berichtje aan pastoor Driessens (tel. 4091317). Bedankt voor uw medewerking.
- Design RaHe © 2010-2019 | Heilige Pancratius Parochie Mesch - www.pancratius-mesch.nl - Contact - Sitemap